Fremdrift Veibygging og Turløyper

11.03.2020 - Linda Nore

Første nye veier godkjent av Kørdsherad kommune.

Vi gleder oss over at veibyggingen på Norehammaren går fremover og de første veiene nå er endeling godkjent av Krødsherad Kommune. Det meste av stikkveier opparbeides i sammenheng med utbyggingen av Vann og Avløp i området, så langt det er mullig. Dette er for å sikre en effektiv trinnvis opparbeidelse av infrastrukturen i området og skåne mest mulig for inngrep med entreprenørarbeider.

Det  er fra NVA sin side planlagt oppstart av videre arbeid med VA trinn 4 i 2020. Vi legger derfor også opp til å få ferdig både veier og turløyper i løpet 2020, dersom den planlegte fremdriftsplanen oppretholdes.

 

Fakturering av anleggsbidrag for ferdig bygde veier

De føste veiene er som nevnt  tatt i bruk for en tid tilbake, de har nå satt seg og er endlig godkjent av Krødsherad kommune. Grunneier vil da iverksette fakturering i henhold til Jordskiftedom.

I jordskiftesak nr. 0600-2011-0019 Nore Nedre kapittel 7 kommer jordskifteretten til at Ola A. Nore, eier av gnr. 208 bnr. 1, som veieier har ansvaret for drift av felles veier på Norehammeren. Jordskifteretten fastsetter i kapittel 7, slutning punkt 6 at årlig avgift for bebygde hyttetomter settes til 2 500 + mva. som skal betales til Ola A. Nore. Slutningens punkt 7 fastsetter at årlig veiavgift settes til kr. 5 500 + mva. når alle veier er utbygd i samsvar med kapittel 6. Avgiften skal betales av hver fester/eier av bebygd hyttetomt fra det året som alle veier er bygd og godkjent.

De første veiene på Norehammeren er nå ferdig utbygd i samsvar med kapittel 6, og er godkjent av Krødsherad kommune v/ Skogbrukssjef Erik Bjøre. Veieier føler seg nå sikker på å ha fått kvalitetssikret veiene som er bygget, og at disse har blitt testet godt ut  både med tunge anleggsmaskiner i perioden hvor VA og resten av veien ble bygget, og ved store nedbørsmengder og bruk i vårløsning.. Veieeier har ikke fått noen negative tilbakemeldinger, og har derfor grunn til å anta at brukerne av veien også er fornøyd.

Veieier utsteder derfor faktura også for anleggsbidrag i tråd med slutningen fra jordskifteretten.  Beregnet prising i fra jordskifterettens behandling av veier tilkommer mva i faktura.

Du finner rettsboken til nedlastning til høyre om du ikke har denne liggende.. Rettsbok sak nr. 0600-2011-0019 Nedre Nore kapittel 7 – slutning, viser til anleggsbirdagene for vei.