Registering i ny bomløsning Norehammaren

23.12.2022 - Linda Nore

Fremdrift entreprenørarbeid nye veier Norehammaren

Det er gledelig å meddele at vi har ferdigstilt arbeidet med opparbeidelse av veier ihht til jordskiftedommen i området. Det er installert nye bommer på alle tre veier inn på Norehammaren som er i drift og er lukket i tidsrommet fra kl. 21 på kvelden til kl. 06.00 på morgenen. Vi skal gå over til at bommene står lukket hele døgnet ila januar 2023, de veil da kun kunne åpnes ved at de ringes opp fra de mobiltelefonnumrene som er registrert til de respektive bommene.

Dette arbeidet er ganske omfattende da det vil være over tusen mobilnummer som skal programmeres og riktig fordels på de forskjellige bommene. Gledelig er det at vi i denne har hatt mulighet til å oppgradere gsm-enhetene slik at vi i denne perioden kan tilby hver hytte og disponere inntil fire mobilnummer i stedet for to nummer som er det som er vanlig. Husk at tvilling kort ikke vil fungere i for å åpne bommen. For de av dere som leier ut hytta anbefaler vi at dere har et eget mobilnummer/telefon som kan benyttes av de som leier hytta.

 Registering i veibom og fakturering

For at vi skal kunne få registrert alle mobilnummer i bommene og oppdatert våre kontaktpunkter ber vi dere fylle ut alle vedlagtskjema Excel ark og sende dette til post@norefjell365.no innen 6. januar 2023.

SKJEMA kan lastes ned på denne linken:

Vi vil være avhengig av å få denne informasjonen for at dere skal komme inn bommen fra 1. februar.

I perioden før dette vil alle som ringer opp bommen når den står nede komme inn, det står informasjon om dette på plakater på hver av bommene. Telefonnummer til hver av bommene er det samme som det vil bli etter registreringen så vi anbefaler at du lagrer nummer til den bommen du tilhører:

Bom 1. Nedre Hammarvei:    580007681171

Bom 2. Brennkollveien:         580000496440

Bom 3. Øvre Hammarvei:      580000496515

Slutningen av Jordskiftedommers punkt 7 fastsetter at årlig veiavgift når alle veier er utbygd i samsvar med kapittel 6. Avgiften skal betales av hver fester/eier av bebygd hyttetomt fra det året som alle veier er bygd og godkjent. Avgiften deles i to fakturaer i et normalår vil første faktura utstedes ved oppstart av brøytingen, altså første uke i desember 2023 og siste i mars 2024.  Siden dett er en ny ordning vil første faktura dette året kommer i slutten av januar og siste faktura komme siste del av mars.

For å få bruksrett av veien skal alle nå ha mottatt faktura for anleggsbidrag i tråd med slutningen fra jordskifteretten. Du finner rettsboken til nedlastning til høyre om du ikke har denne liggende. Rettsbok sak nr. 0600-2011-0019 Nedre Nore kapittel 7 – slutning, viser til anleggsbidragene for vei, dette gjelder kun hytteeiere som var den del av jordskiftesaken som ble avsluttet i 2016.