Næringstomter

07.10.2016 - Linda Nore

Eiendommen som strekker seg fra Noresund til Bøeseter på Norefjell og består også av en del næringstomter.

Norefjell Golfbane

Nedre Nore (grunneier) var en av ildsjelene for å få etablert en 18-hulls golfbane. Og i 1999 åpnet banen med 9 hull. Norefjell golfklubb er en av Nedre Nore sine leietakere på næringssiden, og det er de som driver golfbanen. Golfbanen ligger vakkert til ved foten av Norefjell, på Noresund ved Krøderfjorden. Banen er åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel!

Norefjell golfklubb har et fullverdig anlegg med 18-hulls skogsbane, øvingsfelt med drivingrange og putting green, og klubbhus. I nærheten av golfanlegget finnes det ledige næringstomter, og det foreligger også planer om en ny reguleringsplan i tilknytning til banen for bolig og fritidsbebyggelse.

Nore Vann – og næringsområde

Familien Nore leverer vann til hele Norefjell fra sin grunnvannskilde på eiendommen. Dette gjøres i avtale med Krødsherad kommunen hvor grunneier har beholdt en rettighet til kommersiell utnyttelse av kilden.

 Grunnvannsforekomsten på Sunnelykkja har sin naturlige opprinnelse i velsortert sand og grus som ble avsatt under siste periode av istiden for om lag 10.000 år siden. Kilden ble lokalisert av Krødsherad kommune da de hadde behov for en ny vannforsyning til Noresund og Norefjell.

Prøveboringer ble gjennomført fra 2002, og i 2004 var grunnvannskilden på Sunnelykkja under utvikling for kommunal vannforsyning til Norefjell og Noresund. Grunnvannsundersøkelser avdekket meget positive resultaterbåde på kapasitet og kvalitet, fagkonsulenter v/Asplan Viak konkluderte med at det finnes et meget begrenset antall av slike grunnvannsforekomster i Norge. Det viser seg at kilden har meget høy vannkvalitet, den er egnet for stor uttaksmengde og kilden er også meget lett tilgjengelig for videre distribusjon sentralt på Østlandet.

 Kilden gir 40 l/s av naturlig friskt, velsmakende og rent vann av høy kvalitet. I dag finnes det kun to brønner, men det er mulig å sette ned nok en brønn slik at kapasiteten kan dobles. I tilknytning til kilden finnes det ferdigregulerte næringsområder.

Noreheim og Noreheim Seter

Noreheim ligger naturskjønt til på Puttanhaugen og næringstomten leis ut av familien Nore ved Puttan Vest Setergrend (link til Setergrend-tomter her). Noreheim består av små hus på en koselig setertomt, Noreheim  er det minste og mest intime hotellet på Norefjell med sine 12 rom, så her burde det være mulig å la roen senke seg (link til Norefheim.no). Stedet ble etablert som helsesenter med kurs- og konferansefasiliteter og mulighet for bespisning. Familien Nore prosjekterer her en firmahytte som skal leies ut, ”Noreheim seter” , det vil være mulig å leie på årmål i en langtidskontrakt. Du kan lese mer om denne under fanen firmahytte.