Visning?

Linda Nore

Ta kontakt for en hyggelig prat og bestill visning på ditt ferieparadis i dag!


Linda Nore

Telefon: 928 69 819
E-postlindanore@norefjell365.no

Beskrivelse:

Nydelig tomt i flatt til hellende terreng som ligger øverst i tomtefeltet . Tomten ligger idyllisk med godt med sol ved grønområde med innkjøring fra Øvre Hammarvei, stikkveien er for øyeblikket under opparbeidelse. Enkel  tilgang til turløypenettet, som tar deg inn i sentralområdet på Norefjell. Tomten er byggeklar etter opparveidelse av stikkveisommer 2021.

Tomtegrenser illustreres  i infoboks til høyre , og beliggehet vises også ca på Google maps.

Spesifikasjoner tomt:

 

Fakta

Tomtnr C33
Areal 867m2
Max m2 i BYA 120m2
Max ant bygg Valgfritt
Mønehøyde 6,5
Topografi Kp/Helling
Egnet for U-etasje JA
Merknader Løsmasse, Fjell, Vegitasjon

 

Damtjernlia