Visning?

Linda Nore

Ta kontakt for en hyggelig prat og bestill visning på ditt ferieparadis i dag!


Linda Nore

Telefon: 928 69 819
E-postlindanore@norefjell365.no

Beskrivelse:

Utsiktstomt i litt hellende terreng  som ligger luftig til på en liten  høyde i Damtjernlia med  utsikt utover dalen og opp mot Norefjell. Sentral beliggentet med innkjøring tfa Øvre Hammarvei, stikkveien skal opparveides vår 2021. Enkel  tilgang til turløypenettet, som tar deg inn i sentralområdet på Norefjell tomten er byggeklar etter opparveidelse av stikkvei sommer 2021.

Tomtegrenser illustreres  i infoboks til høyre ,

Spesifikasjoner tomt:

 

Fakta

Tomtnr C4
Areal 1141m2
Max m2 i BYA 231m2
Max ant bygg Valgfritt
Mønehøyde 6,0
Topografi Flat/Kp/Helling
Egnet for U-etasje JA
Merknader Løsmasse, Fjell, Vegitasjon

 

Damtjernlia